Audytor VDA oraz ISO/TS 16949

Logo of ISO 9001

Pierwszy certyfikat audytora uzyskałam w 2004 roku.

Od tego czasu przeprowadziłam setki godzin audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych w firmach produkcyjnych w branży: poligraficznej, transportowej, produkcyjnej, automotive.

Obecnie jestem wewnętrznym audytorem audytów systemu na zgodność ze specyfikacją  ISO/TS 19646 oraz wewnętrznym audytorem procesu produkcyjnego przeprowadzanego zgodnie ze standardem VDA 6.3.

Przeprowadzam też audyty zewnętrzne kwalifikujące (asessment) potencjalnych dostawców do przemysłu motoryzacyjnego.
Dokonuję również planowych (zgodnych z rocznym planem) oraz specjalnych (związanych z problemami lub nowymi projektami) audytów procesu produkcyjnego dostawców, realizując strategię jakościową działu zakupów produkcyjnych.

Byłam również Kierownikiem Działu Audytów Produkcyjnych w firmie automotive. Wprowadziłam do firmy audyty produktu oparte na zasadzie „Tear down”, charakteryzujące się złożonymi zasadami weryfikacji produktu i jego komponentów. Pod swoją odpowiedzialnością miałam zespół osób, który zajmował się:
– audytami procesu produkcyjnego;
– audytami produktu;
– audytami czystości technicznej;
– dystrybucją oraz nadzorowaniem dokumentacji technicznej.

Rodzaje przeprowadzanych audytów:

  • audyt Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001;
  • audyt Systemu Zarządzania Jakością zgodny ze specyfikacją ISO/TS 16949;
  • audyt procesu produkcyjnego zgodny ze standardem VDA 6.3
  • audyt produktu zgodny ze standardem ISO/TS 16949.
  • ocena potencjalnego dostawcy do przemysłu autotomie;
  • audyt dostawcy do przemysły automotive zgodny ze standardem VDA 6.3;
  • audyt czystości technicznej.
  • Audyt Run at Rate (Run@ Rate, R@R) – dopuszczenie procesu do produkcji seryjnej;
  • audyty dokumentacji FMEA oraz FMEA station – audit FMEA na linii produkcjnej wraz z reprodukcją błędów i sprawdzeniem ich wykrywalności w oraz poza procesem produkcyjnym.

Pamiętnik audytora:
Rok 2017

03-05.10.2017 procesu Audit according to VDA 6.3 for project management nad serial production (szope P2-P7) for most advance production od fittings. 3 Days od Audit. Norway. 

Rok 2016:
8. 22-23.11.2016 – Audit procesu produkcyjnego zgodny z wytycznymi VDA 6.3, zakres P5-P7 u jednego z największych światowych producentów zamków opierają się na unikalnej technologii dysków obrotowych. 2 dni auditu.
Run at Rate dla linii produkcyjnej zamki bębnowe. Niemcy.
7. 27-26.10.2016 – Audit procesu produkcyjnego zgodny z wytycznymi VDA 6.3, zakres P5-P7 u dostawcy produkującego pompy z napędem zębatym (gear pumps) dla układów hydraulicznych. Włochy. 2 dni auditu.
6. 25-26.10.2016 – Analiza potencjału zgodna z wytycznymi VDA 6.3, zakres P2-P7 dla potencjalnego dostawcy produkującego złącza mosiężne i kompozytowe dla przemysłu oraz branży motoryzacyjnej. Włochy. 2 dni auditu.
5. 13.07.2016 – Audit wewnętrzny procesu – linia montażowa – zawory pneumatyczne – produkcja zaworów osuszających powietrze w układzie pneumatyczny, . Zakres: VDA 6.3 P5-P7. Audit jest równocześnie dopuszczeniem jakościowym do seryjnego procesu produkcyjnego. 1 dzień auditu.
4. 06.07.2016 – Follow up – audit działań korygujących – audit wewnętrzny procesu. 0,5 dnia auditu.
3. 30.06-01.07.2016 Audit zewnętrzny – dostawca systemu połączeń układu Pneumatycznego – VD6.3 P5-P7. 2 dni auditu.
2. 22.06.2016 – Audit wewnętrzny systemu (proces główny – produkcyjny) na zgodność z wymaganiami normy ISO TS 16949. 1 dzień auditu.
1. 19-20.04.2016 – P-FMEA station audit on line and follow up of VDA 6.3 process audit from 2015 year at brass fitting supplier.

Copyright © 2017-2019 purzycka.com All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.