CV- Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe:

od 01.04.2015 do teraz
Wabco Polska Sp. z o.o.
Senior Commodity Quality Engineer – Mechanic Assembly (MECH) for fitting and connector segment within Mechanic Assembly (MECH).

od 09.2011 do 01.04.2015
Wabco Polska Sp. z o.o.
Commodity Quality Engineer – Mechanic Assembly (MECH).
– Jakościowy rozwój dostawcy;
– Monitorowanie wyników jakościowych dostawców;
– Postępowanie zgodnie z procesem Component Quality Planning (na postawie APQP);
– akceptacja PPAPów oraz IMDS;
– walidacja, dopuszczenie i nadzór procesów wewnętrznych dostawców;
– audyty procesu u dostawców (VDA 6.3);
– walidacja raportów QR6S i 8D;

od10.2010 do teraz
QualitySkills.pl
Trener – Współwłaściciel.
www.QualitySkills.pl

od 05.2009 do 08.2011
WABCO Polska Sp. z.o.o
Inżynier Jakości Materiałowej – o
dpowiedzialność za jakość produktów handlowych.
– rozpatrywanie reklamacji Klienta;
– składanie reklamacji do dostawców;
– zatwierdzanie PPAP`ów – próbek przed produkcyjnych i dopuszczanie ich do produkcji seryjnej.
– wdrazanie standardów jakosciowych u dostawców.
– audytowanie dostawców.

od 12.2008 do 05.2009
WABCO Polska Sp. z.o.o
Kierownik działu Audytu Jakości
– Nadzorowanie procesów:

  •  audyt procesu produkcyjnego;
  • audyt produktu;
  • audyt czystości technicznej;
  • IMDS – material data system;
  • dokumentacji techniczno-systemowej (plany pakowania, rysunki techniczne).

– Opracowywanie i nadzorowanie wykonania planu audytów,
– Monitorowanie działań korygujących, wdrażanie długofalowej strategi podnoszenia wyników jakościowych,
– Mierzenie efektywności procesu audytu.

od 03.2008 do 12.2008
WABCO Polska Sp. z.o.o
Specjalista ds. Systemów Zarządzania

– Opracowywanie dokumentacji systemowej.
– Przygotowywanie nowego procesu audytu produktu – tear down audyt – na podstawie VDA 6.5.

od 06.2007 do 03.2008
Rhenus Fastrack
Specjalista ds. Jakości

– Opracowywanie procedur, szablonów dokumentów, szczególnie pod katem Certyfikacji ISO.
– Opracowanie i wdrożenie systemu kontroli jakości, mierzenia wydajności pracowników.
– Opracowanie, przeprowadzanie i prowadzenie bazy danych szkoleń dla pracowników dotyczące jakości magazynowej oraz posługiwania się i przestrzegania dokumentacji systemowej.
– Współpraca z Działami Kontroli Jakości fabryki Whirlpool w celu poprawy jakości.
– Wdrażanie rozwiązań prowadzących do zmniejszenia ilości reklamacji i uszkodzeń.

od 05.2006 do 06.2007
Drukarnia KEA s.j.
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Sytemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

– Opracowanie procedur i instrukcji systemowych oraz sprawdzanie ich przestrzegania przez pracowników.
– Opracowanie, nadzorowanie i zarządzanie wskaźnikami jakości i środowiska we wszystkich obszarach firmy.
– Przeprowadzanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych.
– Wprowadzanie i kontrola wykonania działań korygujących
i zapobiegawczych w firmie.
– Przeprowadzanie szkoleń w zakresie ISO 9000:2001 oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej oraz HACCP.
– Koordynowanie procesu reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych
w oparciu o metodę rozwiązywania problemów 8D.

od 01.2005 do 05.2006
Drukarnia KEA s.j.
Kontroler Jakości.
– Kontrola wyrobu gotowego i produkcji w toku oraz zwolnienie wyrobu gotowego dopuszczając go do sprzedaży.
– Wdrożenie własnego systemu kontroli wielostanowiskowej opierającej się na przechodniej kontroli parametrów półproduktu i wyrobu gotowego.
– Prowadzenie szkoleń z zakresu kontroli wielostanowiskowej.
– Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie wewnętrznego systemu utrzymania higieny oparty na elementach systemu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).
– Opracowanie progów akceptowalnej jakości dla kontroli końcowej wykonywanej metoda wyrywkowa (statystyczna) m.in. na podstawie normy AQL.

od 2004-02 do 2004-03
TÜVPOL grupa konsultingowa
Konsultant ds. wdrażania systemów jakości – praktykant
– Opracowywanie planów audytów oraz przygotowywanie pytań audytowych.
– Identyfikacja i wyodrębnianie procesów w organizacji oraz ich mapowanie.
– Opracowywanie Polityki Jakości, Księgi Jakości, Księgi HACCP, procedur i instrukcji do procesów oraz punktów normy.
– Identyfikacja i dokumentowanie niezgodności oraz stosowanie działań korygujących i zapobiegawczych jako narzędzi doskonalenia systemu.
– Opracowywanie schematów ideowych i blokowych zgodnych
z wymogami systemu HACCP oraz GMP i GHP.
– Doskonalenie technik prowadzenia szkoleń i kursów dotyczących systemów zarządzania jakością.

od 09.2003 do 10.2003
,,A.F.D.” S.A.
Praktyka w dziale Kontroli Jakości oraz Technologii

– Praktyka zawodowa oraz dyplomowa z zakresu zarządzania technologia oraz jakością w przemyśle spożywczym.

Copyright © 2017-2019 purzycka.com All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.